CASE STUDY:
REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

Obezbeđen kontinuitet
poslovanja korišćenjem
CISCO SECURITY rešenja

O KORINISIKU

Republički zavod za statistiku je institucija od poverenja i lider u proizviodnji statističkih podataka u Republici Srbiji. Zavod sprovodi preko 300 istraživanja i jednokratnih projekata godišnje. Metode i alati za analizu i prikupljanje podataka neprestano se razvijaju, čineći sve više i više informacija dostupnim za upotrebu u realnom vremenu. Došli smo do tačke u kojoj građani, privreda i Vlada Srbije ne samo da treba da budu informisani, već je neophodno da raspolažu kvalitetnim informacijama u realnom vremenu, u razumljivim formama. Zadatak Zavoda je da se stalno usavršava i da ulaže u infrastrukuru da bi bio brži, bolji, pouzdaniji, sposoban da se suoči sa svakim izazovom.

IZAZOV

Svetska epidemija Covida-19 uticala je na sve faze
statističke proizvodnje. Zavod je promptno morao da nađe
rešenje za novonastalu situaciju i da obezbedi nesmetan
rad. Bilo je potrebno obezbediti „remote“ rad svih zaposlenih
bez narušavanja bezbednosnih protokola Zavoda.
Korisniku je bila potrebna moderna, pouzdana i efikasna
infrastruktura sposobna da obradi ogroman i stalno rastući
broj podataka različitih formata u realnom vremenu.
Modernizacija zavodske infrastrukture i reorganizacija data
centra u skladu sa poslovnim potrebama i trendovima u IT
industriji u cilju održavanja koraka uzrokovanim digitalnom
revolucijom.

REŠENJE

Kroz detaljnu analizu celokupne mreže koju su sproveli
inženjeri Triton ITa sa ekspertima Zavoda za statistiku, uz
podršku lokalne Cisco kancelarije, izrađena je detaljna
studija i plan implementacije CISCO firewall-a, udaljenog
pristupa zaposlenih i konsolidacija celokupne računarske
mreže na Cisco tehnologiji.
Implementacijom CSC i IPS modula dobijeno je moćno
rešenje koje pruža snažnu zaštitu na poslovnoj mreži,
zaustavlja mrežne pretnje čime je omogućeno efikasno i
pouzdano odvijanje poslovnih procesa u Zavodu tokom Covid
19 epidemije.

OSTVARENI REZULTATI

• Udaljeni rad svih 500+ zaposlenih uz poštovanje svih
bezbednosnih protokola (ranije je bio moguć udaljeni rad
max 50 zaposlenih istovremeno).
• Telefonske ankete se sprovode u remote režimu.
• Ubrzanjem protoka mreže sa 100MB na 1GB, drastično
smo poboljšali performanse poslovnih procesa.
• Konsolidacija celokupne aktivne mrežne opreme na CISCO
tehnologiju.
• Podignut stepen sigurnosti kompletne komunikacije
pomoću Cisco ASA uređaja.
• Cisco ASA uređaj je obezbedio vrhunsku zaštitu od pretnji
putem CSC -a i IPS -a, a što ima poseban značaj imajući u
vidu predstojeće popise: Popis stanovništva, domaćinstava i
stanova 2022. i Popis poljoprivrede 2023.


Uspešno sprovođenje oba Popisa, obrada prikupljenih
podataka i diseminacija istih su od izuzetnog značaja za
Republiku Srbiju.

“NESMETANI RAD ZAVODA ZA STATISTIKU, U VREME EPIDEMIJE, SVAKAKO NE BI BIO MOGUĆ DA NE POSTOJI MODERNA, POUZDANA I EFIKASNA INFRASTRUKTURA. CISCO PLATFORMA NAM JE OMOGUĆILA KONTINUITET U PROIZVODNJI STATISTIČKIH PODATAKA. TI PODACI SU ODIGRALI KLJUČNU ULOGU, U VREME PANDEMIJE, U PODRŠCI SISTEMU ODLUČIVANJA NA SVIM NIVOIMA – OD DRŽAVE, PRIVREDE, PREKO AKADEMSKE I NAUČNE ZAJEDNICE DO POJEDINACA.”

Mira Nikić,
Pomoćnik direktora za razvoj i međunarodnu saradnju

CASE STUDY:
REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

Obezbeđen kontinuitet
poslovanja korišćenjem
CISCO SECURITY rešenja

O KORISNIKU

Republički zavod za statistiku je institucija od poverenja i lider u proizvodnji statističkih podataka u Republici Srbiji. Zavod sprovodi preko 300 istraživanja i jednokratnih projekata godišnje. Metode i alati za analizu i prikupljanje podataka neprestano se razvijaju, čineći sve više i više informacija dostupnim za upotrebu u realnom vremenu. Došli smo do tačke u kojoj građani, privreda i Vlada Srbije ne samo da treba da budu informisani, već je neophodno da raspolažu kvalitetnim informacijama u realnom vremenu, u razumljivim formama. Zadatak Zavoda je da se stalno usavršava i da ulaže u infrastrukturu da bi bio brži, bolji, pouzdaniji, sposoban da se suoči sa svakim izazovom.

IZAZOV

Svetska epidemija Covida-19 uticala je na sve faze
statističke proizvodnje. Zavod je promptno morao da nađe
rešenje za novonastalu situaciju i da obezbedi nesmetan
rad. Bilo je potrebno obezbediti „remote“ rad svih zaposlenih
bez narušavanja bezbednosnih protokola Zavoda.
Korisniku je bila potrebna moderna, pouzdana i efikasna
infrastruktura sposobna da obradi ogroman i stalno rastući
broj podataka različitih formata u realnom vremenu.
Modernizacija zavodske infrastrukture i reorganizacija data
centra u skladu sa poslovnim potrebama i trendovima u IT
industriji u cilju održavanja koraka uzrokovanim digitalnom
revolucijom.

REŠENJE

Kroz detaljnu analizu celokupne mreže koju su sproveli
inženjeri Triton ITa sa ekspertima Zavoda za statistiku, uz
podršku lokalne Cisco kancelarije, izrađena je detaljna
studija i plan implementacije CISCO firewall-a, udaljenog
pristupa zaposlenih i konsolidacija celokupne računarske
mreže na Cisco tehnologiji.
Implementacijom CSC i IPS modula dobijeno je moćno
rešenje koje pruža snažnu zaštitu na poslovnoj mreži,
zaustavlja mrežne pretnje čime je omogućeno efikasno i
pouzdano odvijanje poslovnih procesa u Zavodu tokom Covid
19 epidemije.

OSTVARENI REZULTATI

• Udaljeni rad svih 500+ zaposlenih uz poštovanje svih bezbednosnih protokola (ranije je bio moguć udaljeni rad max 50 zaposlenih istovremeno). • Telefonske ankete se sprovode u remote režimu. • Ubrzanjem protoka mreže sa 100MB na 1GB, drastično smo poboljšali performanse poslovnih procesa. • Konsolidacija celokupne aktivne mrežne opreme na CISCO tehnologiju. • Podignut stepen sigurnosti kompletne komunikacije pomoću Cisco ASA uređaja. • Cisco ASA uređaj je obezbedio vrhunsku zaštitu od pretnji putem CSC -a i IPS -a, a što ima poseban značaj imajući u vidu predstojeće popise: Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. i Popis poljoprivrede 2023.
Uspešno sprovođenje oba Popisa, obrada prikupljenih podataka i diseminacija istih su od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju.

“NESMETANI RAD ZAVODA ZA STATISTIKU, U VREME EPIDEMIJE, SVAKAKO NE BI BIO MOGUĆ DA NE POSTOJI MODERNA, POUZDANA I EFIKASNA INFRASTRUKTURA. CISCO PLATFORMA NAM JE OMOGUĆILA KONTINUITET U PROIZVODNJI STATISTIČKIH PODATAKA. TI PODACI SU ODIGRALI KLJUČNU ULOGU, U VREME PANDEMIJE, U PODRŠCI SISTEMU ODLUČIVANJA NA SVIM NIVOIMA – OD DRŽAVE, PRIVREDE, PREKO AKADEMSKE I NAUČNE ZAJEDNICE DO POJEDINACA.”

Mira Nikić,
Pomoćnik direktora za razvoj i međunarodnu saradnju