UBRZAJTE VAŠE POSLOVANJE SA CISCO SECURE FIREWALL REŠENJEM

Portfolio Cisco Secure Firewall pruža veću zaštitu vaše mreže od sve više rastućeg i složenijeg skupa pretnji. Sa Cisco-om ulažete u temelje za sigurnost koji su i agilni i integrisani - što dovodi do najjačeg bezbedonosnog položaja za vašu kompaniju.

CASE STUDY:
Republički zavod za statistiku

Kontaktirajte nas

ZAŠTO SE KOMPANIJE ODLUČUJU ZA CISCO SECURE FIREWALL?

SIGURNOSNE KONTROLE NAJVIŠEG KVALITETA

Cisco Next Generation Firewall automatski sprečava “upade”, tako da vaš biznis može neprestano da radi bez ikakvog “downtime-a”.

DOSLEDNA POLITIKA I VIDLJIVOST

Danas su mreže sve više povezane i zato je veoma teško postići sveobuhvatnu vidljivost pretnji i dosledno upravljanje politikom. Pojednostavite upravljanje bezbednošću i steknite vidljivost u distribuiranim i hibridnim mrežama.

INTEGRIŠITE VAŠU MREŽU I SECURITY UREĐAJE

Cisco Secure Firewall postavlja osnovu za integrisanje moćnih alata za sprečavanja pretnji u vašu postojeću mrežnu infrastrukturu, čineći mrežu logičnim produžetkom vašeg Firewall rešenja.

PROVERITE IZ “PRVE RUKE”
ZAŠTO JE NAŠ KORISNIK IZABRAO CISCO SECURE FIREWALL REŠENJE I TRITONIT
ZA PARTNERA

Mislite šire od jedne tačke kontrole vašeg sistema

Firewall-ovi moraju primeniti zajedničku politiku sa kontrolnim tačkama svuda.

Iskoristite bezbednosne obaveštajne podatke svetske klase

Cisco Talos je najveći tim za threat intelligence na svetu, sastavljen od vodećih istraživača, analitičara i inženjera

Istražite Cloud based management

Centralizovani cloud based management može pomoći bezbednosnim timovima da prebrode složenost i usklade politike u celoj organizaciji

Neka bude deo open security platforme.

“Open security” platforme jačaju vašu sigurnost ujedinjujući vidljivost u svim delovima vaše security infrastrukture - bez obzira na to koje vendorske proizvode imate

Odaberite vendora koji je uvek tu za vas

Kao vodeći security provajder, koji štiti 100 odsto kompanija sa Fortune 100 liste, niko nije bolje opremljen od Cisca

IZABERI NAJBOLJI NEXT-GENERATION FIREWALL
ZA SVOJU MREŽNU INFRASTRUKTURU

Cisco Firepower
1000 Series


Za mala i srednja preduzeća.

Pojednostavljeno upravljanje Cisco Defense Orchestrator-om štedi vam vreme
administracije, tako da možete potrošiti više na unapređenje svog poslovanja.

Firewall ukupan protok od 650 Mbps do 2.2 Gbps

Threat inspection od 650 Mbps do 2.2 Gbps

Stateful firewall, Application Visibility and Control, NGIPS,
Advanced Malware Protection, URL filtering

Cisco Firepower
2100 Series


Za velike poslovnice, komercijalne i enterprise potrebe.

Odaberite opciju upravljanja koja odgovara vašem okruženju i načinu rada.

Firewall ukupan protok 2.3 do 9 Gbps

Threat inspection od 2.3 do 9 Gbps

Stateful firewall, Application Visibility and Control, NGIPS,
Advanced Malware Protection, URL filtering

Cisco Firepower
NGFW Virtual Appliance


Uživajte u doslednim, automatizovanim politikama u fizičkim i cloud
okruženjima, centralnom upravljanju i vidljivosti za napredno otkrivanje
pretnji i zaštitu u vodećim okruženjima u cloudu.

VMware, KVM, Hypervisor podrška
AWS, Azure, i Azure government cloud

1.2 Gps ukupan protok + AVC, 1.1 Gps protok AVC + IPS

Stateful firewall, Application Visibility and Control, NGIPS,
Advanced Malware Protection, URL filtering, VPN

Cisco ASA 5500-X
sa FirePOWER Servisima


Uređaji ASA 5500-Ks kombinuju robusne hardverske platforme sa
naprednim tehnologijama za kontrolu pretnji kako bi zaštitili mala
i srednjapreduzećima, kao i poslovnicama, od najnovijih pretnji.

Firewall ukupan protok od 256 do 1750 Mbps

Threat inspection od 125 do 1250 Mbps

Stateful firewall, Application Visibility and Control, NGIPS,
Advanced Malware Protection, URL filtering

UBRZAJTE VAŠE POSLOVANJE SA CISCO SECURE FIREWALL REŠENJEM

Portfolio Cisco Secure Firewall pruža veću zaštitu vaše mreže od sve više rastućeg i složenijeg skupa pretnji. Sa Cisco-om ulažete u temelje za sigurnost koji su i agilni i integrisani - što dovodi do najjačeg bezbedonosnog položaja za vašu kompaniju.

CASE STUDY:
Republički zavod za statistiku

Kontaktirajte nas

ZAŠTO SE KOMPANIJE ODLUČUJU
ZA CISCO SECURE FIREWALL?

SIGURNOSNE KONTROLE NAJVIŠEG KVALITETA

Cisco Next Generation Firewall automatski sprečava “upade”, tako da vaš biznis može neprestano da radi bez ikakvog “downtime-a”.

DOSLEDNA POLITIKA I VIDLJIVOST

Danas su mreže sve više povezane i zato je veoma teško postići sveobuhvatnu vidljivost pretnji i dosledno upravljanje politikom. Pojednostavite upravljanje bezbednošću i steknite vidljivost u distribuiranim i hibridnim mrežama.

INTEGRIŠITE VAŠU MREŽU I SECURITY UREĐAJE

Cisco Secure Firewall postavlja osnovu za integrisanje moćnih alata za sprečavanja pretnji u vašu postojeću mrežnu infrastrukturu, čineći mrežu logičnim produžetkom vašeg Firewall rešenja.

PROVERITE IZ “PRVE RUKE” ZAŠTO JE NAŠ KORISNIK IZABRAO CISCO SECURE FIREWALL REŠENJE I TRITONIT ZA PARTNERA

Mislite šire od jedne tačke kontrole vašeg sistema

Firewall-ovi moraju primeniti zajedničku politiku sa kontrolnim tačkama svuda.

Iskoristite bezbednosne obaveštajne podatke svetske klase

Cisco Talos je najveći tim za threat intelligence na svetu, sastavljen od vodećih istraživača, analitičara i inženjera

Istražite Cloud based management

Centralizovani cloud based management može pomoći bezbednosnim timovima da prebrode složenost i usklade politike u celoj organizaciji

Neka bude deo open security platforme.

“Open security” platforme jačaju vašu sigurnost ujedinjujući vidljivost u svim delovima vaše security infrastrukture - bez obzira na to koje vendorske proizvode imate

Odaberite vendora koji je uvek tu za vas

Kao vodeći security provajder, koji štiti 100 odsto kompanija sa Fortune 100 liste, niko nije bolje opremljen od Cisca

IZABERI NAJBOLJI NEXT-GENERATION FIREWALL
ZA SVOJU MREŽNU INFRASTRUKTURU

Cisco Firepower
1000 Series


Za mala i srednja preduzeća.

Pojednostavljeno upravljanje Cisco Defense Orchestrator-om štedi vam vreme
administracije, tako da možete potrošiti više na unapređenje svog poslovanja.

Firewall ukupan protok od 650 Mbps do 2.2 Gbps

Threat inspection od 650 Mbps do 2.2 Gbps

Stateful firewall, Application Visibility and Control, NGIPS,
Advanced Malware Protection, URL filtering

Cisco Firepower
2100 Series


Za velike poslovnice, komercijalne i enterprise potrebe.

Odaberite opciju upravljanja koja odgovara vašem okruženju i načinu rada.

Firewall ukupan protok 2.3 do 9 Gbps

Threat inspection od 2.3 do 9 Gbps

Stateful firewall, Application Visibility and Control, NGIPS,
Advanced Malware Protection, URL filtering

Cisco Firepower
NGFW Virtual Appliance


Uživajte u doslednim, automatizovanim politikama u fizičkim i cloud
okruženjima, centralnom upravljanju i vidljivosti za napredno otkrivanje
pretnji i zaštitu u vodećim okruženjima u cloudu.

VMware, KVM, Hypervisor podrška
AWS, Azure, i Azure government cloud

1.2 Gps ukupan protok + AVC, 1.1 Gps protok AVC + IPS

Stateful firewall, Application Visibility and Control, NGIPS,
Advanced Malware Protection, URL filtering, VPN

Cisco ASA 5500-X
sa FirePOWER Servisima


Uređaji ASA 5500-Ks kombinuju robusne hardverske platforme sa
naprednim tehnologijama za kontrolu pretnji kako bi zaštitili mala
i srednjapreduzećima, kao i poslovnicama, od najnovijih pretnji.

Firewall ukupan protok od 256 do 1750 Mbps

Threat inspection od 125 do 1250 Mbps

Stateful firewall, Application Visibility and Control, NGIPS,
Advanced Malware Protection, URL filtering