Više od 20 godina u IT svetu

Kombinovanjem istraživanja tehnološki mogućeg i praktičnog iskustva našeg tima, sa potpunom posvećenošću poslovnom menadžmentu i metodama ICT podrške, Triton IT nastoji da ostvari značajne komparativne prednosti u pogledu stručnosti. Dugogodišnje iskustvo u ICT industriji članova našeg tima omogućilo nam je da razvijemo adekvatne metodologije i sistemska znanja koja se ogledaju u svakom aspektu naših usluga.

Cilj naših usluga integracije je izgradnja efikasnog i sigurnog poslovnog okruženja naših klijenata koji omogućava brz pristup, pouzdanost, efikasnost i celokupnost upravljanja informacijama.

U našem portfoliju je široka lepeza IT integratorskih usluga – od identifikacije poslovnih potreba, preko savetovanja i konsultacija, do dizajniranja i implementacije rešenja za olakšavanje i unapređenje rada u različitim industrijama.

Naš cilj je:

 • da napravimo drugačiju integraciju IT sistema,
 • stvorimo kontinualnu razmenu poruka između različitih IT sistema
 • poboljšamo kvalitet rada i zadovoljstvo naših kupaca
 • obezbedimo razmenu podataka između baza podataka različitih proizvođača
 • implementiramo izabrane funkcije jednog od sistema u druge aplikacije
 • konsolidujemo različita rešenja u jedinstveno IT okruženje
 • pokrenemo nove sisteme na novim platformama
 • proširimo funkcionalnosti postojećih sistema nadogradnjom novih verzija softvera
 • edukujemo zaposlene klijenta za poslovne potrebe i konstantno podižemo nivo njihovog informatičkog znanja u skladu sa poslovnim zahtevima

Usluge koje su u našem opusu rada:

 • Analiza i dizajn IT platformi
 • Implementacija i migracija IT rešenja
 • Nabavka opreme i softvera
 • Virtualizacija fizičkih okruženja
 • Konsultantske usluge i usluge implementacije u oblasti integracije poslovnih procesa
 • Konsultantske usluge i usluge implementacije u oblasti integracije informacionih sistema
 • Implementacija i podrška nakon implementacije
 • Rešenja visoke dostupnosti (dizajn celokupne usluge, implementacija i administracija klastera visokih performansi, klasteri visoke dostupnosti i kombinovani)
 • Specijalizovani treninzi u cilju podizanja nivoa znanja klijenata, radionice za sveobuhvatno sagledavanje mogućih rešenja i njihovu poslovnu primenu

Uz Triton tako dobijate:

Optimizaciju poslovnih procesa kroz povećanu razmenu informacija između različitih IT sistema

Povećanu produktivnost u kompaniji kroz pristup svim resursima organizacije

Detaljnu analizu posla i sistem izveštavanja kako bi se obezbedio pristup širokom spektru podataka

Obezbeđivanje nesmetanog protoka informacija između različitih sistema i oblasti kompanije

Edukovane zaposlene koji mogu odgovoriti potrebama savremenog poslovanja

Nikola Orlić

Generalni direktor

15+ godina iskustva na menadžerskim pozicijama u svetskim liderskim kompanijama.
15+ godina u realizaciji najkompleksnijih ICT projekata u CEE/SEE regiji.
15+ godina rada u multikulturalnom okruženju.
Snažno fokusiran na razvoj strategije, digitalne transformacije, informacione tehnologije, komercijalnih i poslovnih procesa sa posebnim osvrtom na vreme realizacije, budžet i zadovoljstvo klijenata.
Lider koga karakteriše visoka organizovanost i istrajnost u najkompleksnijim okruženjima u IT industriji sa posvećenošću postizanja ciljeva i ispunjavanja rokova kroz saradnju sa poslovnim partnerima i motivisanje kompletnog tima.
Etičnost u kombinaciji sa posvećenošću svakom pojedinačnom izazovu garant su da će saradnja sa našom kompanijom biti na zadovoljstvo obeju strana.
Njegovo poznavanje IT tržišta regiona CEE / SEE i implementiranih rešenja i projekata, pogotovo u domenu digitalne transformacije poslovanja u komercijalnom i javnom sektoru su preporuka za uspeh i vaše kompanije u nastupajućim poslovnim izazovima.

Nikola Ivošević

Account manager

Preko 10 godina radnog iskustva u direktnoj prodaji.
Više od 5 godina u IT industriji, u domenu ERP programskih rešenja, na SEE tržištu, sa praktičnim poznavanjem celokupnog ciklusa implementacije IT rešenja.
Vešt u sagledavanju potreba i izazova klijenata, i zajedničkom pronalaženju najoptimalnijeg rešenja, a u cilju sveukupnog unapređenja poslovanja klijenata.
Fokusiran i proaktivan u dostizanju ispostavljenih zahteva i zacrtanih ciljeva. Odlikuje ga visok stepen odgovornosti i ličnog integriteta.

Jovana Jakovljević

Office manager

Njena uloga je da svi imaju sve što im je potrebno za uspešan rad. Vodi i organizuje kompletnu internu komunikaciju i brine da svi budu na pravom mestu u pravo vreme. Ljubaznost i profesionalna komunikacija su joj prioritet.
Vođenje administrativnog poslovanja firme, koordinacija komunikacije i pružanje podrške zaposlenima, poslovna komunikacija sa klijentima, praćenje propisa od značaja za rad preduzeća i tehnička podrška aktivnostima u okviru firme samo su neke od njenih dokazanih sposobnosti.
Jovana iza sebe ima nekoliko godina iskustva u radu u oblasti IT-ja. Pored toga, poseduje i odlične komunikativne sposobnosti i osećaj za planiranje.
Njeno iskustvo temelji se na svakodnevnoj saradnji sa klijentima i razumevanju njihovih potreba i zahteva, kao i pomoći oko rešavanja poteškoća i davanju stručnih odgovora.
Svojom kreativnošću i idejama doprinosi razvoju i rešenju pojedinačnih izazova i projekata Karakterišu je upornost i zalaganje što uz razumevanje i poverenje u kolege doprinosi uspehu celokupnog tima.